Review of Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

5/5.0Published 20-04-2021

"(Translated by Google) Black chicken hot pot ..."

(Translated by Google) Black chicken hot pot is very delicious, The price is at an acceptable level, The owner is enthusiastic, The restaurant is crowded but few staff should wait a little while. Will stop by when coming to Dong Van (Original) Lẩu gà đen rất ngon, Giá cả ở mức chấp nhận được, Ông chủ quán nhiệt tình, Quán đông khách nhưng ít nhân viên nên đợi lâu một chút. Sẽ ghé lại khi đến Đồng Văn

Recent reviews
for Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

Huy Nhat
5/5.0Huy Nhat

"Quan ngon đồng văn ha giang"

Quan ngon , gia re so voi nhiu nơi . Chủ nhiet tinh . Nen ghe khi toi đồng văn ha giang . Wa ngon ma re

linh lê
5/5.0linh lê

"Lẩu ngon, rượu ngon"

Lẩu ngon, rượu ngon

Sign In