Review of Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

5/5.0Published 9 months ago

"(Translated by Google) Black chicken hot pot ..."

(Translated by Google) Black chicken hot pot is very delicious, The price is at an acceptable level, The owner is enthusiastic, The restaurant is crowded but few staff should wait a little while. Will stop by when coming to Dong Van (Original) Lẩu gà đen rất ngon, Giá cả ở mức chấp nhận được, Ông chủ quán nhiệt tình, Quán đông khách nhưng ít nhân viên nên đợi lâu một chút. Sẽ ghé lại khi đến Đồng Văn

Recent reviews
for Thạch Sơn-Lẩu Gà Đen Lẩu Bò, Ngựa

Huy Long
5/5.0Huy Long

"(Translated by Google) Very delicious, the bo..."

(Translated by Google) Very delicious, the boss was very enthusiastic, despite having a hoarse voice (Original) Rất ngon, ông chủ rất nhiệt tình, mặc dù b[...]

Trung Tín Nguyễn
5/5.0Trung Tín Nguyễn

"(Translated by Google) Friendly fathers. Enth..."

(Translated by Google) Friendly fathers. Enthusiasm. Delicious food. (Original) Ông bố thân thiện. Nhiệt tình. Đồ ăn ngon.

Sign In