Review of Alishan Tea & Cafe

5/5.0Published 29-04-2021

"Quán trà sữa ngon tuyệt vời, không gian đẹp v..."

Quán trà sữa ngon tuyệt vời, không gian đẹp và phong cách, nhân viên dễ thương, đẹp trai, xinh gái, giá lại rẻ nữa. Yêu Alishan cực kỳ 😍😍😍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Recent reviews
for Alishan Tea & Cafe

Thanh Hoa Vu
5/5.0Thanh Hoa Vu

"Ok..."

Ok

Le Sy Hoa
5/5.0Le Sy Hoa

"(Translated by Google) Good drinks, the owner..."

(Translated by Google) Good drinks, the owner is Danh Toan, very enthusiastic and interested in managing milk tea shops. Wish the shop more and more custom[...]

Sign In