Review of Alishan Tea & Cafe

5/5.0Published 5 months ago

"Ok..."

Ok

Recent reviews
for Alishan Tea & Cafe

Le Sy Hoa
5/5.0Le Sy Hoa

"(Translated by Google) Good drinks, the owner..."

(Translated by Google) Good drinks, the owner is Danh Toan, very enthusiastic and interested in managing milk tea shops. Wish the shop more and more custom[...]

Danh Toàn
5/5.0Danh Toàn

"Quán trà sữa ngon tuyệt vời, không gian đẹp v..."

Quán trà sữa ngon tuyệt vời, không gian đẹp và phong cách, nhân viên dễ thương, đẹp trai, xinh gái, giá lại rẻ nữa. Yêu Alishan cực kỳ 😍😍😍!!!!!!!!!!!!!!!!![...]

Sign In