Review of Alishan Tea & Cafe

5/5.0Published 29-04-2021

"(Translated by Google) Good drinks, the owner..."

(Translated by Google) Good drinks, the owner is Danh Toan, very enthusiastic and interested in managing milk tea shops. Wish the shop more and more customers, bring many benefits to the community. (Original) Đồ uống ngon, chủ quán là Danh Toàn, rất nhiệt huyết và có tâm trong quản lý quán trà sữa. Chúc cho quán càng ngày càng nhiều khách, đem đến nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Recent reviews
for Alishan Tea & Cafe

Thanh Hoa Vu
5/5.0Thanh Hoa Vu

"Ok..."

Ok

Danh Toàn
5/5.0Danh Toàn

"Quán trà sữa ngon tuyệt vời, không gian đẹp v..."

Quán trà sữa ngon tuyệt vời, không gian đẹp và phong cách, nhân viên dễ thương, đẹp trai, xinh gái, giá lại rẻ nữa. Yêu Alishan cực kỳ 😍😍😍!!!!!!!!!!!!!!!!![...]

Sign In